About the Journal

În contextul dezvoltării durabile a domeniului dreptului, realizarea studiului de cercetare din perspectiva dreptului interdisciplinar și/sau comparat contribuie la înțelegerea procesului legislativ, a profesiilor juridice, a mecanismelor existente în justiție, a jurisprudenței în diverse domenii state. Astfel, ne propunem ca studiile pe care le vom publica în timp să contribuie la efortul planetar comun de a asigura un climat de siguranță și libertate în jurul nostru, sens în care ne referim la câteva obiective cuprinse în Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și anume: Obiectul 16 „Pace, Justiție și Instituții Eficiente”, Obiectul 4 „Educație de calitate”, Obiectul 3 „Sănătate și bunăstare”.

Obiectiv: Revista Internațională de Ordine Juridică și Socială (IJLSO) are ca obiectiv general publicarea de articole în domeniul dreptului care vizează vizibilitatea internațională atât prin profilul științific al autorilor, cât și prin tematica pe care dorim să fie elaborată atât din perspectiva dreptului, cât și a educației prin componenta teoretică și/sau practică a prevenirii și/sau combaterii actelor/infracțiilor delicvente.

În același timp, ne propunem să publicăm articole din domeniul dreptului, urmărind vizibilitatea internațională atât prin profilul științific al autorilor, cât și prin temele abordate, pe care ne străduim să le selectăm în funcție de interesul pe care îl prezintă comunității științifice internaționale. 

IJLSO apare sub auspiciile Centrului de Cercetare a Dreptului SARA prin grija membrilor consiliului revistei. Vă rugăm să rețineți că nu există nicio taxă pentru participarea la înregistrarea, publicarea, citirea sau descărcarea articolelor.

Revista Internațională de Ordine Legală și Socială este deținută și finanțată de Centrul de Cercetare Juridice SARA.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII: Autorii fiecărui articol care apare în Jurnalul Internațional de Ordine Legală și Socială sunt/sunt singurii responsabili pentru conținutul acestuia.

Frecvență: 1 emisiune pe an (decembrie a fiecărui an)

Jurnal în engleză.
Nu există taxe pentru publicarea sau citirea articolului integral.

  Nr 1/2023 IJLSO va include articole prin care autorii vor cerceta subiecte care pot fi incluse în secțiunile revistei.

Sectiunea: Drept

 1. Gândire abstractă și experiență concretă în teoria juridică (post)modernă;
 2. Administrația în slujba cetățenilor;
 3. Generarea de experți juridici pentru umanitate;
 4. Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanei în timpul procedurilor judiciare – ca expresie a conceptului de securitate publică;
 5. Siguranță personală. Capitalul social. Cadrul legal, resurse financiare și construcție instituțională eficientă;
 6. Educația cibernetică în contextul societății informaționale;
 7. Dreptul în carte și dreptul în practică în contextul dezvoltării durabile: educație juridică și aplicarea legii;
 8. Protecția și limitările drepturilor fundamentale în contextul legislativ actual;
 9. Protecția consumatorilor prin legislația națională și europeană în domeniul medicamentelor de uz uman și al dispozitivelor medicale.

Sectiunea: Ordinea sociala

 1. Reziliența minorităților naționale în contextul războiului din Ucraina;
 2. Analiza predictivă în psihologia comportamentală - aplicații în evaluarea poligrafului, evaluarea personalității și tendințele antisociale;
 3. Limitarea fenomenului de sărăcie și excluziune socială - optimizarea calității vieții;
 4. Importanța cunoașterii metodelor și mijloacelor tehnico-științifice aplicate în domeniul silviculturii - abordare în contextul siguranței publice;
 5. Profesionisti medicali. Securitate, încredere. 

Co-editori pentru Nr. 1/2023 IJLSO sunt:
​​Profesor dr. Habil. Elena-Ana IANCU, Centrul de Cercetare în Drept SARA/Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, România
Conf. univ. dr. Vincenzo CARBONE, Universitatea UNINT de Studii Internaționale din Roma, Italia

ISSN 2810 – 4188 (Tipărit)

ISSN 2821 – 4161 (Online)

ISSN-L 2810 – 4188

IJLSO este indexat în:

logo ROAD  

   

   

KVK -  Karlsruher Virtueller Katalog

Bibliotecile Stanford