Impact of the COVID-19 Pandemic on the Process of Making Public Finance Law Norms in Poland

Authors

  • Antoni Hanusz Maria Curie-Skłodowska University (Lublin), Poland
  • Paweł Szczęśniak Maria Curie-Skłodowska University (Lublin), Poland

DOI:

https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.116

Keywords:

COVID-19, public finance law, budgetary procedure, public financial management, stability public finance

Abstract

Articolul analizează și evaluează modificările legislative introduse pentru a oferi finanțare publică pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Prin urmare, au fost analizate reglementările privind procedura bugetară și planificarea financiară multianuală necesare pe perioada stării de amenințare epidemică sau a stării de epidemie. Studiul a verificat ipoteza că desfășurarea activităților financiare la momentul amenințării epidemice constând în colectarea și debursarea de fonduri de către organismele de drept public în condiții noi a presupus schimbări fundamentale în conceperea, adoptarea și implementarea și auditarea bugetului central de stat și bugetele unităţilor administraţiei publice locale. Scopul lucrării este de a arăta că soluțiile episodice introduse ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 în domeniul colectării fondurilor publice și al plății acestora de către entitățile de drept public sunt propice pentru o mai mare flexibilitate în managementul financiar public. În măsura necesară, justificată de necesitatea finanțării sarcinilor pentru contracararea pandemiei de COVID-19, reglementările analizate aici au asigurat protecția stabilității finanțelor publice.

References

Bordo M. D., Duca J. V., How the new fed municipal bond facility capped municipal-treasury yield spreads in the Covid-19 recession, "Journal of the Japanese and International Economies" 2023, vol. 67.

Csanyi P., Kucharčík R., Slovakia and the Slovak local goverments response to COVID-19 challenges, "Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki" 2023, vol. 21, no. 1.

Franek S., Konsekwencje kryzysu COVID-19 dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE, "Optimum. Economic Studies" 2022, no. 3.

Hanusz A., Ochrona interesu publicznego w procesie stanowienia prawa finansowego, "Prze-gląd Sejmowy" 2020, no. 1, p. 66.

Hanusz A., Procedura budżetowa, [in:] Prawo finansowe, ed. idem, Warszawa 2022.

Hanusz A., Szczęśniak P., The reduction of excessive government debt in the European Union law and its impact on the Polish legal system, "Nihon University Comparative Law" 2018, vol. 35.

Kłodawski M., "Regulacje" na tle ujęcia przepisów epizodycznych w "Zasadach techniki pra-wodawczej", "Przegląd Legislacyjny” 2016, no. 4.

Kostyk-Siekierska K., Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Eko-nomicznej w Tarnowie" 2021, no. 3.

Kubíček J., Morda P., Fiscal Deficit and Money Issuance in Czech Republic during COVID-19 Pandemic, "Politicka Ekonomie" 2023, vol. 71, no. 1.

Kuca G., Formy elastycznego wykonywania budżetu państwa w dobie pandemii COVID-19, [in:] Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych. Zagadnienia prawno-finansowe, ed. G. Ku-ca, Kraków 2022.

Kucharski P., Konstytucyjny zakaz finansowania deficytu budżetowego przez NBP a prawo Unii Europejskiej, "Państwo i Prawo" 2011, no. 3.

Łubina J., Oddziaływanie pandemii COVID-19 na finanse jednostek samorządu terytorialnego, "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu" 2021, no. 4.

Misiąg W., Wpływ pandemii COVID-19 na polskie finanse publiczne – źródła finansowania, wydatki, procedury, "Kwartalnik Prawno-Finansowy" 2020, no. 1.

Moras M., Kroczek P., Nowelizacja „Zasad techniki prawodawczej”: przepisy epizodyczne, "Forum Prawnicze" 2016, no. 2.

Mroczkowski R., Numeryczne reguły wydatkowe jako instrumenty wzmacniające stabilność

fiskalną, [in:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, eds. W. Mie-miec, K. Sawicka, Warszawa 2016.

Rybski R. Zakaz pokrywania deficytu budżetowego w centralnym banku państwa a sytuacje kryzysowe, [in:] Finanse publiczne w sytuacjach kryzysowych. Zagadnienia prawno-finansowe, ed. G. Kuca, Kraków 2022, p. 231 et seq.

Sawicka K., Gwarancje prawne stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego – wybrane instytucje systemu budżetowego, [in:] Problemy finansów i prawa finansowego. Księ-ga jubileuszowa dedykowana profesor Elżbiecie Chojna-Duch, ed. M. Bitner, Wrocław 2021.

Szczęśniak P., Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samo-rządu terytorialnego, [in:] Źródła finansowania samorządu terytorialnego, ed. A. Hanusz, Warszawa 2015.

Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Warszawa 2016.

Zioło M., Filipiak B. Z., Finanse zrównoważone wobec ryzyka zdrowotnego kreowanego przez COVID-19 i jego skutków społeczno-gospodarczych, [in:] Wpływ COVID-19 na finanse. Pol-ska perspektywa, ed. M. Zaleska, Warszawa 2021.

Downloads

Published

2023-10-16

How to Cite

Hanusz, A. ., & Szczęśniak, P. . (2023). Impact of the COVID-19 Pandemic on the Process of Making Public Finance Law Norms in Poland. International Journal of Legal and Social Order, 3(1). https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.116

Issue

Section

Law