The sustainable development and local spatial planing.Case study of Poland

Authors

  • Katarzyna Szlachetko Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk

DOI:

https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.118

Abstract

Lucrarea subliniază dezvoltarea durabilă în contextul amenajării spațiale locale. Scopul considerațiilor este de a prezenta importanța dezvoltării durabile în crearea politicii spațiale, având în vedere că este un principiu legal. Natura normativă a principiului derivă nu numai din Constituția Republicii Polone, ci și din legile materiale. Mai mult decât atât, Legea privind amenajarea și dezvoltarea teritoriului prevede dezvoltarea durabilă ca bază a politicii spațiale la fiecare nivel (de stat și administrație locală). Din aceste considerente, analiza normativă a vizat ancorarea legală a dezvoltării durabile în Constituție, Legea mediului și Legea amenajării și amenajării teritoriului. Lucrarea se concentrează pe eficacitatea implementării dezvoltării durabile în politica locală de amenajare a teritoriului, întrucât, conform principiului descentralizării puterii publice și subsidiarității, comuna ca unitate de bază a administrației locale este responsabilă de gestionarea spațiului public. Sunt prezentate instrumentele legale de implementare a acestei politici spațiale, ținând cont de modificările introduse de reforma majoră a sistemului de amenajare a teritoriului din 2023. De asemenea, s-a evaluat dacă organele administrative care fac și aplică legi se referă la dezvoltarea durabilă în acțiunile lor. În acest sens, s-a făcut referire și la jurisprudența Curții Supreme Administrative și la direcția pe care aceasta a prezentat-o ​​recent pentru interpretarea normelor.

Author Biography

Katarzyna Szlachetko, Faculty of Law and Administration, University of Gdańsk

Dr. Asst. Prof.,  attorney-at-law                    

 

References

Barbosa, G.S., Drach, P.R., Corbella O.D., A Conceptual Review of the Terms Sustainable Development and Sustainability, International Journal of Social Sciences 2014, nr 3(2).

Bąkowski, B., (ed.), Specustawy inwestycyjno-budowlane, Gdańsk 2020.

Benner, S., Lax, G., Crutzen, P.J., Pöschl, U., et.al. (ed.) Paul J. Crutzen and the Anthropocene: A New Epoch in Earth’s History, Springer International Publishing 2022.

Borys G., Rough assessment of the consideration of spatial planning tools in the municipal plans for adaptation to climate change. An example of selected Polish cities, Economics and Environment 2020, vol. 80(1), DOI: https://doi.org/10.34659/eis.2022.80.1.427

Cocheci, R.M., Petrisor, A-I., Assessing the Negative Effects of Suburbanization: The Urban Sprawl Restrictiveness Index in Romania’s Metropolitan Areas, Land 2023, vol. 12(5), DOI: https://doi.org/10.3390/land12050966

Cordonier Segger, M.C., Khalfan A., Origins of the Sustainable Development Concept, Sustainable Development Law: Principles, Practices, and Prospects, Oxford, 2004, DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199276707.003.0002

Gorzym-Wilkowski, W.A., Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development. Polish Realities, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy 2017, vol. 2(48), DOI: https://doi.org/10.56583/br.439

Hadynski, J., Genstwa, N., Józefowicz, K., Migration processes to rural areas in Polish metropolises, Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2021, vol. XXIII(3), DOI:10.5604/01.3001.0015.2895

Jadach-Sepioło, A., Legutko-Kobus, P., Definiowanie suburbanizacji [w:] Suburbanizacja w Polsce jako wyzwanie dla polityki rozwoju [in:] „Studia. Cykl monografii” 2021, Polska Akademia Nauk Komitet Zagospodarowania Przestrzennego, t. 11/203.

Kenig-Witkowska, M., The Concept of Sustainable Development in the European Union Policy and Law, Journal of Comparative Urban Law and Policy 2017, vol. 1.

Kostrzewa, K., Piasecki, R., Approaches to Sustainable Development in Poland, L'Europe en Formation 2009, vol. 352, no. 2.

Nowak, M.J., Integrated development planning and local spatial policy tools, Journal of Economics and Management 2020, vol. 41, DOI:10.22367/jem.2020.41.04

Nowak M.J., Szlachta J., Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2030 a lokalne polityki przestrzenne w Polsce, Samorząd Terytorialny 2021, vol. 12.

. Parchomiuk, J., Uzasadnione oczekiwania a zaniechanie prawodawcze organów gminy w sferze planowania i zagospodarowania przestrzennego, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2023, vol. 1 du Pisani, J.A., Sustainable Development – historical roots of the concept, Environmental Sciences, 3:2,, DOI: https://doi.org/10.1080/15693430600688831

Rakoczy, B., Elastyczność zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście adaptacji do zmian klimatu, Gdańskie Studia Prawnicze 2021, nr 3, DOI: https://doi.org/10.26881/gsp.2021.3.02

Rotmans, J., van Asselt, M., Vellinga, P. An integrated planning tool for sustainable cities, Environmental Impact Assessment Review 2000, vol. 20(3), DOI: https://doi.org/10.1016/S0195-9255(00)00039-1

Schrijver, N., The Evolution of Sustainable Development in International Law: Inception, Meaning and Status, Brill 2009

Swianiewicz, P., Łukomska, J., Pokrycie gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, Wspólnota 2022, online access: https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/pokrycie-gmin-miejscowymi-planami-zagospodarowania-przestrzennego

Trzcińska, D., Zasada zrównoważonego rozwoju w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [in:] Jaworska-Dębska, B., Kledzik, P., Sługocki, J. (ed.), Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, Warszawa 2020

Woźniak, M., Czy istnieje remedium na konflikt interesów w zagospodarowaniu przestrzennym? – uwagi na tle zrównoważonego rozwoju [in:] B. Rakoczy, K. Karpus, M. Szalewska, M. Walas (ed.), Zasada zrównoważonego rozwoju w wymiarze gospodarczym i ekonomicznym, Toruń 2015

Zhang, J., Wang, Q., Xia, Y., Furuya K., Knowledge Map of Spatial Planning and Sustainable Development: A Visual Analysis Using CiteSpace, Land 2022, DOI: https://doi.org/10.3390/land11030331

Downloads

Published

2023-11-12

How to Cite

Szlachetko, K. . (2023). The sustainable development and local spatial planing.Case study of Poland. International Journal of Legal and Social Order, 3(1). https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.118

Issue

Section

Law