The statute of limitation: the evolving landscape of criminal liability in the light of the CJUE Decision C-107/23PPU/LIN OF 24 JULY 2023

Authors

  • Darius-Dennis Pătrăuș Lawyer- Cluj Bar, Cluj-Napoca

DOI:

https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.143

Keywords:

limitation of criminal liability; legal certainty; Decision No 297 of 26 April 2018; Decision No 358 of 26 May 2022; CJEU Decision C-107/23PPU/LIN of 24 July 2023; Decision No 2/2020 of the High Court of Cassation and Justice; G.E.O. No 71/2022.

Abstract

În temeiul principiului supremației dreptului Uniunii, o hotărâre preliminară a Curții de Justiție este obligatorie pentru instanța națională în ceea ce privește interpretarea dreptului Uniunii pentru soluționarea litigiului respectiv. Instanța națională nu poate fi împiedicată să aplice dreptul Uniunii într-o manieră compatibilă cu decizia sau cu jurisprudența Curții, dacă este necesar prin anularea jurisprudenței naționale care constituie un obstacol în calea eficienței deplină a dreptului menționat și a protecției siguranța publică.

În cadrul acestui studiu ne vom concentra atenția asupra instituției prescripției răspunderii penale și asupra modului în care acesta a trecut prin arhitectura legislativă națională începând cu 1 februarie 2014, data intrării în vigoare a actualului Cod Penal și până la acum, analizând ce a mai rămas din această instituție după două decizii de admitere de către Curtea Constituțională a României, o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene și o Ordonanță de Urgență.

References

G. Bodoroncea et al, Codul penal. Comentariu pe articole. Ediția 3, ed. C.H.Beck, București, 2020;

M. Udroiu, Sinteze de drept penal. Partea generală, ed. C.H.Beck, București, 2020;

Elena-Ana Iancu, Regulation of Offences Against Public Security in The Criminal Code of Romania, Vol. 1 Nr. 1 (2021): International Journal of Legal and Social Order; DOI: https://doi.org/10.55516/ijlso.v1i1.45

M. Pătrăuș, Brief Comments On The Concept of Judicial Authority Jurisdiction Under Article 6 Of Council Framework Decision No. 2002/584/Jha Regarding The European Arrest Warrant, No. 1 (2019): AGORA International Journal of Juridical Sciences; DOI: https://doi.org/10.15837/aijjs.v14i1

Andreea Sorina Blendea and Georgian Toader, Efectele și impactul Hotărârii CJUE C-107/23 PPU | Lin, 2023, paper published on https://www.juridice.ro/698029/efectele-si-impactul-hotararii-cjue-c-107-23-ppu-lin.html);

Criminal Code from 1968 - Law no. 15/1968 published in the Official Bulletin., Part I, no. 79-79 bis of June 21, 1968;

Criminal Code of 2009 - Law no. 286/2009 published in the Official Gazette no. 510 of July 24, 2009;

Decision no. 650/2018 rendered by the Constitutional Court of Romania and published in the Oficial Gazette no. 97 of February 7, 2019, para. 429, source: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/210596;

Decision no. 297 of April 26, 2018 - published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 518 of 25.06.2018; source: https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2020/07/Decizie_297_2018.pdf;

Decision no. 358 of May 26, 2022 - published in the Official Gazette of Romania, Part I, no. 565 of June 9, 2022 – source: https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2022/06/Decizie_358_2022.pdf;

CJEU Decision C-107/23PPU/LIN of July 24, 2023 – source: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275761&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3513359;

G.E.O. no. 71/2022 – published in the Official Gazette of Romania, no. 531 of 30.05.2022.

Decision no. 67 of the High Court of Cassation and Justice - The panel for resolving some legal issues;

Criminal sentence no. 45/2022 dated 13.01.2022 rendered by the Cluj-Napoca Court – Criminal Division in file no. 4007/211/2020;

Criminal decision no. 350/A/2022 dated 22.06.2022 rendered by the Oradea Court of Appeal – Criminal Section and for cases involving minors in file no. 2440/177/P/2018;

Criminal decision no. 1090/2022 dated 31.08.2022 rendered by the Cluj Court of Appeal – Criminal and Juvenile Division in file no. 13208/211/2022;

Criminal decision no. 1343 of 09/01/2023 rendered by the Cluj Court of Appeal – Criminal and Juvenile Division in file no. 64/84/2016** - source: https://portal.just.ro/33/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=3300000000075047&id_inst=33;

The conclusion of 16.09.2022 issued in file no. 735/33/2022 of the Cluj Court of Appeal – Criminal and Juvenile Division;

ECHR dec. from October 28 ,1998 Assenov vs. Bulgaria;

http://juridice.ro;

https://sintact.ro/#/jurisprudence/;

https://www.ccr.ro;

https://legislatie.just.ro;

https://ijlso.ccdsara.ro;

https://curia.europa.eu;

https://portal.just.ro;

https://ro.wikipedia.org.

Downloads

Published

2023-12-02

How to Cite

Pătrăuș, D.-D. (2023). The statute of limitation: the evolving landscape of criminal liability in the light of the CJUE Decision C-107/23PPU/LIN OF 24 JULY 2023. International Journal of Legal and Social Order, 3(1). https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.143

Issue

Section

Law