Telework and workers rights in Albania

Authors

  • Edvana Tiri University “Aleksander Moisiu”, Durres, Albania

DOI:

https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.158

Keywords:

telework, legislation, rights, technology.

Abstract

According to Albanian legislation, the definition of working at home and teleworking is almost identical. Both jobs are done from home and the only difference relies on the fact that telework requires the use of information technology. The Albanian law, as well as the definitions of international organizations and various researchers, state that the difference is in the use of instruments of information and communication technology. Basically, if the definitions of the above issues and the definitions of the Albanian legislation are summarized, it can be said that telework is the work performed outside the premises of the organization using information technology.

Author Biography

Edvana Tiri , University “Aleksander Moisiu”, Durres, Albania

PhD. Lecturer

References

A. Kotorri , Puna dhe drejtësia sociale telepuna si produkt i digjitalizimit Tetor 2022 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/19655.pdf;

K. Çela, “Legjislacioni i punës përballë sfidave të integrimit evropian”, Tiranë, 2009;

K. Çela, “Rreth profilit evropian të kontratës kolektive të punës”, “Studime Juridike” Nr. 1/2009;

ITUC LEGAL GUIDE – TELEWORK HTTPS://WWW.ITUC-CSI.ORG/ITUC-LEGAL-GUIDE-TELEWORK;

ILO, DEFINING AND MEASURING REMOTE WORK, TELEWORK, WORK AT HOME AND HOME-BASED WORK, JUNE 2020;

M. Dhuli, K. Çela “Projeksioni i së drejtës evropiane në të drejtën shqiptare të punës”, Tiranë 2012.

LIGJ NR. 7961, DATË 12.7.1995 “KODI I PUNËSI REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË” (NDRYSHUAR ME LIGJET: NR. 8085, DATË 13.3.1996; NR.9125,DATË 29.7.2003; NR. 10 053, DATË 29.12.2008; NR. 136/2015 ,DATË 5.12.2015) HTTPS://QBZ.GOV.AL/PREVIEW/C1C18A6C5F3E-457D-B931-DE505B3C7ED.

Downloads

Published

2023-12-05

How to Cite

Tiri , E. (2023). Telework and workers rights in Albania. International Journal of Legal and Social Order, 3(1). https://doi.org/10.55516/ijlso.v3i1.158

Issue

Section

Law